Företaget

AKTUELLT:

Annonser

Sociala Nycklar AB

- ett modernt och personligt behandlingsföretag

 

Allt om ART

Allt om ART är vår utbildningsverksamhet som erbjuder föreläsningar och utbildningar inom KBT, ART och journalföring. Varje år erbjuder utbildningsföretaget ett nytt kursutbud. www.alltomart.se

 

Visa Omsorg AB

Visa Omsorg bedriver konsulentstödd Familjehemsvård, handledning och utbildning kopplat till Social Arbete och förändringsarbete. Vår vision är att bedriva kunskapsbaserad omsorg baserad på våra år som förläsare och handledare runt hela Sverige.

I vår familjehemsvård erbjuder vi följande:

  • Våra familjehem är alltid utredda och kontrollerade i registerutdrag.
  • Vi erbjuder våra familjehem grupphandledning var fjärde vecka.
  • Ett utbildningsprogram är upplagt för våra familjehem med en träff i månaden.
  • Vi följer upp våra barn/ungdomar varje månad utifrån BBICs behovsområden.
  • Periodrapporter lämnas till socialsekreterare var 6-8e vecka.
  • Vi har ett manualbaserat program för ökad integration.