Utvecklare

AKTUELLT:

Annonser

Materialutvecklare

Helena Hammerström och Jessica Lund

Helena Hammerström är utbildad socionom och ART-instruktör. 2006 gav Gothia förlag ut boken ”Från aggressivitet till harmoni – en introduktion till ART”. Hon har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, som sjukhuskurator, skolkurator och på behandlingshem. Sedan 2002 har hon arbetat med utbildningar och öppenvårdsbehandling i ART, numera som verksamhetschef för Visa Omsorg Mälardalen AB. Hon har utvecklat ”en DVD om ART”, 10-tal olika samtalskort och ART-manualer. I dagsläget har hon utbildat ca 1000 ART-instruktörer.

Jessica Lund arbetar idag som kurator/ KBT –terapeut på Familjedoktorerna/Fristaden. Hon är utbildad KBT – terapeut och har examen från programmet Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering samt läst kurser i bl.a. pedagogik och kriminologi. Hon har arbetserfarenhet inom olika branschområden vad gäller service, tjänster och utbildning bl.a. boendestödjare inom socialpsykiatrin, personlig assistans inom handikappomsorgen, kurator, fältassistent, alkohol- och drogförebyggare, behandlare/terapeut, ART – instruktör, ART- instruktörsutbildare, metodhandledare, föreläsare, biträdande föreståndare på HVB hem, teamledare/utbildare och behandlingsstöd/metodutvecklare.