Faktorn

AKTUELLT:

Annonser

Ladda ner Faktorn

 

Helena Hammerström och Jessica Lund utvecklar ett program utifrån KBT och ART för att stärka de yttre och inre skyddsfaktorerna. Lektionerna är indelade i olika moduler. Följande moduler finns:

 

Social färdighetsträning: Tidigare på hemsidan har man kunnat ladda ner underlag för att ha lektioner i Social färdighetsträning. Här finner du numera lektionsförslag i hur du kan arrangera dina lektioner i Social fädighetsträning. Här hittar du en del av de 50 lektioner som återfinns inom ART.

 

Moraldebatter: Dessa lektioner lämpar sig väl i större grupper och varje lektion utgår ifrån ett tema som stärker moralutveckling, social kompetens och diskussionsförmågan.

 

Heta dilemman: Dessa lektioner utgår utifrån ett dilemma. Men grupper får analysera detta dilemma utifrån tydlilga KBT strategier för att kunna göra genomtänkta beslut. Leder man ungdomar genom diskussionerna blir det en stor skillnad på resultatet av disussionen. De tenderar att diskutera mognare och göra mer välgrundade beslut.

 

Här nedan följer färdiga lektionsupplägg för att stärka social kompetens:

 

Social Färdighetsträning:

Att agera sportsligt

Att be om förlåtelse

Att be om hjälp

Att bemöta andras ilska

Att bemöta övertalning

Att bestämma sig för att vara med

Att följa instruktioner

Att förstå andras känslor

Att försvara en vän

Att ge kompilmanger

Att hantera misslyckanden

Att hantera retningar

Att hävda dina rättigheter

Att lyssna

Att presentera sig

Att starta ett samtal

Att tacka