Sociala färdigheter

AKTUELLT:

Annonser

Ladda ner Sociala färdigheter

 

På Allt om ART och KBT finns det både KBT- och ART-material som får kopieras för den egna verksamheten samt för eget bruk. Mångfaldigande av materialet samt egen försäljning av materialet får under inga omständigheter göras. Copyright Allt om ART 2014.

 

Utvecklare

H Hammerström

Grupp 3: Färdigheter för att handskas med känslor

Nr 15: Förstå sina känslor

Nr 16: Uttrycka sina känslor

Nr 17: Förstå andras känslor

Nr 18: Bemöta andras ilska

Nr 19: Uttrycka omtanke

Nr 20: Klara av din rädsla

Nr 21: Belöna dig själv

Grupp 4: Alternativ till aggression

Nr 22: Be någon om lov

Nr 23: Dela med dig

Nr 24: Hjälpa andra

Nr 25: Förhandla

Nr 26: Självbehärskning

Nr 27: Hävda dina rättigheter

Nr 28: Klara av retsamma kommentarer

Nr 29: Hålla dig borta från bråk

Nr 30: Undvika slagsmål

Grupp 5: Färdigheter för att handskas med stress

Nr 31: Uttrycka missnöje

Nr 32: Bemöta andras klagomål

Nr 33: Agera sportsligt

Nr 34: Klara av pinsamma situationer

Nr 35: Klara av att inte få vara med

Nr 36: Försvara en kompis

Nr 37: Bemöta övertalning

Nr 38: Hantera ett misslyckande

Nr 39: Hantera oklara budskap

Nr 40: Bemöta anklagelser

Nr 41: Klara av ett svårt samtal

Nr 42: Klara av grupptryck

Grupp 6: Planeringsfärdigheter

Nr 43: Besluta att göra någonting

Nr 44: Ta reda på orsaken till ett problem

Nr 45: Sätta upp egna mål

Nr 46: Att veta vad du är bra på

Nr 47: Att ta reda på information

Nr 48: Rangordna dina problem

Nr 49: Fatta beslut

Nr 50: Koncentrera dig på en sak

 

Färdigheter för yngre barn

Försöka när det är svårt

Acceptera en konsekvens

Vilja vara först

Hantera en förlust

Fråga om någon vill leka

Att ignorera

Fråga om någon vill prata

 

Färdigheterna för yngre barn är hämtade från "Skillstreaming the early childhood New strategies and Perspectives för teaching prosocial skills", Ellen Mc Ginnis & Arnold P Goldstein.