Länkar

AKTUELLT:

Annonser

Länkar

 

Den officiella ART-föreningen i Sverige har sammanställt en gedigen lista med ART-relaterade länkar. Så håll till godo: www.swe-art.se

 

Vill ni ha mer gratis behandlingsmaterial på nätet blir följande lista värdefull:

 

Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Syftet med manualen är att få stöd för det goda samtalet och att få föräldrar att tänka igenom hur deras alkoholvanor påverkar barnen så att de föräldrar som har en alkoholkonsumtion som påverkar barnen negativt kan ändra sina alkoholvanor. Kan användas i andra sammanhang än barnhälsovården.

http://www.fhi.se/PageFiles/3170/handledning_riskbruk_0801.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Aggression Replacement Training

ART är idag en välkänd metod att använda för att träna social kompetens och konflikthantering. Här kan du ladda ner samtliga sociala färdigheter, ett urval moraliska dilemman samt material som är kopplade till ART.

http://alltomart.se/Laddahem.html

Källa: Allt om ART, Helena Hammerström

Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende – en praktisk manual

Denna manual om motiverande samtal och skadligt spelande ger både en

inblick i metodens allmänna grunder och förslag på ett strukturerat upplägg

om fyra samtal.

http://www.fhi.se/PageFiles/9158/motiverande-samtal-vid-spelproblem-en-manual.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Fimpa nu! Bli rök- och snusfri!

Detta är en tidning eller en workbook anpassade för tonåringar eller ungdomar i syfte att hitta argument att sluta röka och snusa. Den hjälper ungdomen att klara fällorna och undvika återfall.

https://www.fhi.se/PageFiles/8403/Fimpa-Nu-Bli-rok-o-snusfri-webb.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Tonårsparlören 2012

Den här boken är full av tips, argument, idéer och fakta som tonårsföräldrar kan ha nytta av när det gäller att prata med sin tonåring om alkohol. Boken berör frågor som: Ska man bjuda tonåringar på alkohol hemma? Måste man sitta och vänta tills de kommer hem på natten? Får man snoka i deras rum om man är orolig?

http://www.fhi.se/PageFiles/14643/Tonarsparloren-2012.pdf

Föräldramöte kring alkohol och ungdomar – utifrån tonårsparlören

Detta material består av en denna möteshandledning samt ett föräldramaterial som kan delas ut vid föräldramötet. Föräldramaterialet innehåller kunskap om vad som händer när tonåringar dricker alkohol, alltså själva argumenten för föräldrar att prata om alkohol med sina barn, samt enkla, vardagsnära tips. I materialet rekommenderas att man lyfter de olika frågorna och sedan redovisar fakta kring frågorna. I andra program med liknande upplägg väljer man att göra tvärtom för att inte dumförklara föräldrarna. Först redovisa fakta och sedan diskussion.

http://www.fhi.se/PageFiles/9954/Material-till-foraldramote.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Studieplan för studiecirkel med boken Tonårsparlören

I det här materialet erbjuds ett förslag på hur en studiecirkel om alkohol och tonåringar kan läggas upp. Eftersom målet med studiecirkeln är både bildning och personlig utveckling är det bra att utgå från någon form av faktaunderlag. Här har vi valt att utgå från innehållet i Tonårsparlören, en lättfattlig skrift som bygger på vetenskaplig forskning och är framtagen med hjälp av forskare, psykologer, pedagoger och andra experter för att göra det enklare för föräldrar att fatta kloka beslut.

http://www.fhi.se/PageFiles/9955/Studieplan-for-studiecirkel-Tonarsparloren.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Anhörig till spelberoende - En manual för utbildning och stöd för spelberoendes anhöriga

Statens folkhälsoinstitut stöder projekt för utveckling av öppenvård för spelberoende. Anhöriga till spelberoende personer drabbas hårt av spelarens agerande och de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir ofta svåra för de närstående. Ett utbildningsprogram för att stödja anhöriga har utarbetats inom Beroendecentrum i Stockholm och baserad på KBT.

http://www.fhi.se/PageFiles/3327/r200536spelberoendemanual0510.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet – manual

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en arbetsmetod som kan användas av den svenska hälso- och sjukvården i samverkan med motiverande samtal (MI) för att åstadkomma beteendeförändring. Detta är en manual för att motivera till god hälsa och fysisk aktivitet.

http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf

Källa: Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se

Values - egenskapskort

Åke Farbring erbjuder på sin hemsida manual i MI samt en uppsättning egenskapskort i enkel design. Dock finns ingen manual till korten.

http://farbring.com/MIBSF1.html

Källa: Åke Farbring, www.farbring.com

Låtar till förändringshjulet

Denna sida passar bra för dig som är väl insatt och arbetar med förändringshjulet. Här ges förslag på olika låtar som symboliserar olika delar i förändringshjulet. Texterna finns utskriva och direktlänkar till att lyssna till låtarna.

http://www.kbtklinikennorr.se/?page_id=122

Källa: KBT kliniken Norr, www.kbtkliniken.se

ACRA-Manualen

CRA är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). CRA har gott stöd i internationell forskning. Den rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för missbruksbehandling som gavs ut av Socialstyrelsen 2007. Manualen innehåller övningar för att förstå de ”triggers” som finns i miljön som påverkar missbruksbeteendet. Den innehåller också problemlösning, att kunna tacka nej, sociala färdigheter och andra strategier för att ge den som missbrukar konkreta verktyg att bryta missbruket. Återfallsprevention är en viktig del i CRA.

http://www.kbtklinikennorr.se/?page_id=129

Källa: KBT kliniken Norr, www.kbtklinikennorr.se

Självhjälpsmanual för schizofreni

Detta är en självhjälpsmanual för personer med schizofreni. Manualen är uppbyggd både med kunskap om sjukdomstillståndet, självhjälpsstrategier för att lindra symtom, förebygga återfall och allmänna strategier för att må bättre.

http://www.viska.se/Kamp.pdf

Källa: Viska, schizofreniportal, www.viska.se

ESL, Steg för steg

Ett Självständigt Liv (ESL) är det övergripande namnet på alla manualer som bygger på samma principer. Grunderna kommer från social skills training (SST), KBT samt allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Steg för steg manualen syftar till ge människor med neuropsykiatriska diagnoser, utvecklingsstörning och med psykiska sjukdomar möjlighet att klara av att hantera relationer och sina diagnoser för att kunna få ett självständigt liv.

http://home.swipnet.se/skills/ (Gå in under rubriken ESL och klicka dig fram, direktlänk fungerade ej)

Arbetsmaterial i KBT

Här är en hemsida med mycket gratisdokument som är kopplade till målformulering, känsla-tanke-handling, tankemönster, aktivitetsplan osv. Flertalet användbara underlag finns för det goda samtalet.

http://www.kbtterapi.se/?q=node/5

Källa: KBT terapi, www.kbtterapi.se

Tankefällor teori och övningar

Denna länk beskriver tankefällorna på ett kortfattat sätt och ger exempel och övningar på hur man kan bli medveten om de olika tankefällorna och hur man kan förändra dem.

http://www.kbtterapi.se/tankefallor.pdf

Källa: KBT terapi, www.kbtterapi.se

Mindfullnessövningar

Här kan man ladda ner några avslappningsövningar i enlighet med Mindfullness. Det handlar om metoder för att rikta uppmärksamheten mot här och nu. Att uppleva med sina sinnen och bli medveten om tanker, känslor, impulser och handlingsmönster.

http://www.kbtterapi.se/?q=node/6

Källa: KBT terapi, www.kbtterapi.se

REDE

REDE är ett djurinriktat värdegrundsmaterial. REDE som står för Respekt, Empati, Djur, Etik är utformat för åk F-5 men är lätt att anpassa till både yngre och äldre barn. Materialet går att använda i olika lärstilar och är anpassat till läroplanen. Barnen får genom handledning av läraren utföra djurinriktade övningar och aktiviteter som tränar upp och utvecklar empatin. Med REDE får barnen förståelse och kunskap om djur och djurs beteenden. Med den kunskapen och förståelsen växer en naturlig respekt för både djur och människor.

http://www.rede.se/material.asp

Källa: Rede, www.rede.se

 

Skolverkets värderingsövningar

Skolverket erbjuder olika värderingsövningar och samarbetsövningar som ett sät att arbeta med värdegrund och förebygga kränkningar och diskriminering. Samtliga övningar är väl genomarbetade. I vänstra spalten klickar man mellan de olika övningarna.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-diskriminering/2.2355/2.426

Källa: Skolverket, www.skolverket.se

Coachövningar

Enkla coachövningar att använda som självhjälpsövningar eller i ett stödarbete. Övningarna riktar in sig på avslappning, tankeövningar (bryta negativa tankar och minnen) och för att bli starkare mentalt.

http://www.stefanpettersson.se/kansla.shtml

Källa: Stefan Petterson mental coach

Livskompassen

Livskompassen är ett hjul som är indelad med livets olika områden t ex, intima relationer, familjerelationer, fritidsaktiviteter, arbete osv. Här arbetar man med att gredera vilka områden som är viktiga och vilka som man behöver arbeta mer på för att få balans i hjulet. Man sätter upp mål i respektive område utifrån de vardagsbehov som man har.

http://www.livskompass.se/?page_id=57

Källa: Livskompass

ADAD

ADAD är en standardiserad intervju utvecklad i USA av Friedman och Utada 1989, översatt och anpassad till svenska förhållanden av SiS. ADAD riktar sig till unga människor med social problematik och omfattar olika livsområden; fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. ADAD kan användas som underlag i utredningsarbete och vid behandlingsplanering, men också som ett utvärderings- och uppföljningsinstrument. Manualen finns för nedladdning.

http://www.stat-inst.se/publikationer/utbildningsmaterial/adad-manual/?resid=1335354340&q=manual&ilang=sv&hitnr=1&url=http%3a%2f%2fwww.stat-inst.se%2fpublikationer%2futbildningsmaterial%2fadad-manual%2f&uaid=794713043F8F861068EDBF18D8953FCD%3a32342E39362E32362E3138%3a5246300490926400355

Källa: Statens Institutionsstyrelse

Att utvärdera ART

Många använder sig av ART (Aggression Replacement Training) i dag, men få utvärderar insatsen. Här är en manual för att utvärdera sitt arbete med ART för att se hur väl man har implementerat metoden. Genom detta självskattningsformulär kan man ta reda på vad som krävs för att arbeta mer manualbaserat med ART.

http://www.stat-inst.se/Documents/lvu-vard/sa-arbetar-vi-med-art-vagledning.pdf

Källa: Statens Institutionsstyrelse

Hivorganisationen Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja smittade, sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv sprids och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak. Under nedanstående länk finns en stor mängd material/broschyrer att fördjupa sig i.

http://www.noaksark.org/vadkanvi/material.asp

Källa: Noaks Ark

Dialogkort om internet

Dialogkorten är utformade för mellanstadiet, avsedda att stödja diskussioner kring barns och ungdomars användning av internet.

Använd dem för att utbyta erfarenheter med varandra; vid utbildningar, på föräldramöten eller andra dialogtillfällen om Det unga internet. Alla kort är avsedda att stimulera till diskussion och inga svar är rätt eller fel.

http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Dialogkort-om-internet-Art-nr-522/

Källa: Statens Medieråd

Nosa på nätet

Nosa på nätet är ett paket som syftar till att öka mediekunnigheten bland barn i 5–8-årsåldern. Materialet riktar sig i första hand mot barnen men även mot deras lärare och föräldrar.

http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Lararmaterial/

Källa: Statens medieråd

Prata om Alkohol

Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, värderingsövningar, samtal i grupp och rollspel samt dramatiseringar. Övningarna är graderade i tre nivåer beroende på hur mycket erfarenhet ungdomarna har av alkohol. Kan både laddas ner och beställas gratis.

http://www.prataomalkohol.se/om-material/

Källa: Prata om alkohol

Lektioner i värdegrundsarbete

En fantastisk hemsida där lärare delar med sig av sitt eget material till andra lärare. Här finns det även lektioner i värdegrundsarbete med olika rollspelsövningar, värderingsövningar och samarbetsövningar. Inloggning krävs.

www.lektion.se

Arbetsmaterial

Här finns en mängd lektionsupplägg som både är kopplade till vanliga teoretiska ämnen i skolan, men även värdegrundsarbete.

http://www.nyponforlag.se/arbetsmaterial-alla-bocker/