Samtalskort

AKTUELLT:

Annonser

Samtalskort

- och pedagogiskt behandlingsmaterial

 

Att använda samtalskort, känslokort och pedagogiska spel för att träna kommunikation, empati och social kompetens.

Genom att arbeta med bilder, kort och spel underlättas dialogen med barn, ungdomar och vuxna. Genom samtalskort kan kommunikation och förändringsprocesser uppmuntras. Förmågan att namnge, skilja på olika känslor och skapa kontakt med olika känslor kan tränas upp. Det i sin tur ökar förmågan att kunna förstå och styra det egna beteendet. Att i samtal arbeta med bilder, kort och spel lämpar sig när du vill jobba med att:

  • Språkutveckling
  • Självkännedom
  • Medvetenhet om de egna och andras känslor (empati)
  • Känslokontroll istället för att styras av känslorna
  • Självmotivation dvs. hitta sina egna resurser för att uppnå mål och prestationer.
  • Finna de egna styrkorna
  • Relationsskapande, teambuildning, samspel och samarbete (utveckla social kompetens)
  • Förståelse för kopplingen mellan tanke-känsla-handling