Arbetsgrupper

AKTUELLT:

Annonser

Utbildningar för arbetsgrupper

Genomförandet av ART-program i det dagliga arbetet underlättas när flera i personalgruppen är utbildade i ART. Detta ger större möjlighet att samverka, utveckla, byta erfareheter och finna gemensamma strategier för genomförandet. För det professionella bemötandet gentemot barn, ungdomar och familj underlättas när förhållningssätt präglas av samma grundteori.

Följande utbildningar kan erbjudas på din arbetsplats:

Introduktionsdag i ART

ART-instruktörsutbildning, 7 dagar

ART i skolan

Fördjupningskurser på din arbetsgrupp:

Familje-ART, 2 dagar

Enskild ART

ART och MI

ART och kreativa rollspel

Allt om ART erbjuder uppdragsutbildningar för kommuner, skolor, behandlingshem, institutioner mm. Bland annat har följande arbetsplatser/kommuner utbildats:

Stockholms stad

Cornelia och Felicia HVB

Vårljus AB

Huddinge kommun

Hassela kollektivet

SRK konsultation AB

Umeå kommun

Tibble gård ungdomshem

Oskarshamns kommun

Motala kommun

Strömstads kommun

Mönsterås kommun

Surahammars kommun

Askersuhds kommun

Mora kommun

Kontakta mig om utbildningsfrågor och efter aktuella offerter:

Helena Hammerström, Tel: 018-565493

helena@alltomart.se