ART-instruktörsutbildning

AKTUELLT:

Annonser

ART-instruktörsutbildning

Från aggressivitet till harmoni - en introduktion till ART, Helena Hammerström

 

Användningen av Aggression Replacement Training är mycket utbredd inom olika barn- och ungdomsverksamheter i Sverige. Eftersom metoden är lätt att använda så har den spritt sig snabbt på gräsrotsnivå. I ART arbetar man med tre strategier för att lära elever att hantera sociala situationer. Den sociala färdighetsträningen, känslokontrollträningen och moralträningen samverkar för att ge eleven kognitiva (hur vi tolkar det som sker runt omkring oss), känslomässiga och beteendemässiga strategier för att fungera bättre i grupp. Strategierna bidrar också till att öka elevens empatiska och moraliska förmåga att kunna sätta sig in i andras perspektiv.

 

Metoden används i dag av lärare, elevassistenter, behandlingspersonal, psykologer, och socionomer inom psykiatrin, skolor, fritidsverksamheter och behandlingshem. ART-instruktörsutbildningen ger deltagaren möjligheten att efter examen kunna hålla egna grupper, arbeta enskilt eller i familjer med arbetsmetoden ART. Inför kursstarten skall deltagaren ha läst ”Från aggressivitet till harmoni – en introduktion till ART”, Helena Hammerström.

 

Deltagarna kommer under utbildningen själva förbereda, rollspela, modellera och genomföra ART- lektioner. I examinationen ingår praktisk examination i grupp, teoriprov och inlämning av utvärdering av en ART-kurs på sammanlagt tolv lektioner. Efter de första sex kursdagarna återvänder kursdeltagaren till sin arbetsplats för att praktisera som ART-instruktör i egna grupper vid minst tolv tillfällen. Utbildarna finns under denna period tillgängliga för handledning genom telefon och e-post. Vid nästa utbildningsdag, ett halvår senare, redovisas de dokumenterade erfarenheterna.

 

Utbildningsmoment:

• Introduktion av ART, dess metod och teori

• Social färdighetsträning - Introduktion & tillämpning

• Motivation och motstånd i gruppen

• Känslokontrollträning – Introduktion, rollspel och lektionsupplägg.

• Teori kring moral och etik

• Moralträning - Introduktion & tillämpning

• Att planera en kurs, praktisk tillämpning och rekommendationer

• Att arbeta med föräldrar, nätverk, enskilt och familjer med ART

• Värdefulla verktyg i arbetet med enskilda och familjer.

 

I utbildningen ingår:

• 7 dagar

• ART-manual

• ”En DVD om ART”, 14 lektioner.

• CD-skiva med 300-sidigt material. • Lunch, fika och frukt.

• Kurslitteratur och kursmaterial