Föreläsare

AKTUELLT:

Annonser

Föreläsare

 

Helena Hammerström är utbildad socionom och ART-instruktör. 2006 gav Gothia förlag ut boken ”Från aggressivitet till harmoni – en introduktion till ART”. Hon har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, som sjukhuskurator, skolkurator och på behandlingshem. Sedan 2002 har hon arbetat med utbildningar och öppenvårdsbehandling i ART, numera som verksamhetschef för Familjehem Fristad. Hon har utvecklat ”en DVD om ART”, 10-tal olika samtalskort och ART-manualer. I dagsläget har hon utbildat ca 1000 ART-instruktörer.

 

Jessica Lund har examen från programmet Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering samt läst kurser i bl.a. pedagogik och kriminologi. Jessica har arbetserfarenheterinom omsorgen för utvecklingsstörda, socialpsykiatrin och socialtjänst. Jessica har under tio års tid arbetat vid Resursenheten för ungdom och unga vuxna /Programgruppen. Jessica Lund är föreläsare och arbetar som behandlingsansvarig på HVB Fristad.

 

Även andra föreläsare med bred erfarenhet används.

Kontakta Allt om ART om utbildningsfrågor:

Helena Hammerström

Tel: 018-565493

info@alltomart.se