ART

ART

- Aggression Replacement Training

Dagens stora elevgrupper kräver en hög social kompetens som många barn inte har med sig hemifrån. De kanske klarar av att fungera i mindre grupper, men inte i större elevgrupper och de många intryck som en skola kan ge. I ART tränar man det som för vissa kanske är självklart men där andra inte har fått tillräcklig vägledning under uppväxten.


Namnet Aggression Replacement Training kan i sig vara vilseledande då det kan associeras till att metoden endast används för bråkiga och stökiga elever. Metoden utvecklades i första hand för denna målgrupp. När metoden vidareutvecklades visade det sig att den fungerade lika bra för individer som är inåtvända, asociala, egoistiska, deprimerade och ängsliga. Detta beror troligtvis på att ART-metoden lär ut generella tekniker för sociala situationer som alla barn kan lära sig något av oavsett grundproblematik. I ART arbetar man med tre strategier för att lära elever att hantera sociala situationer: