Känslokontrollträning

Känslokontrollträning

Känslokontrollträningen handlar om att få redskap för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner i samband med konfliktsituationer. Det kan handla om hur en person kan få hjälp att hantera stor besvikelse, ilska, ledsenhet och ångest på ett icke-destruktivt sätt. Målet är att eleven inte ska utsätta sig själv eller andra för skada.


I känslokontrollträningen får eleven konkreta redskap till att klara av konfliktsituationer. Eleven lär sig att använda kognitiva instruktioner, känna igen de fysiologiska signalerna hos sig själv och andra i en konfliktsituation och alternativa sociala sätt för att hantera konflikter och få ökad självkontroll. Konfliktsituationerna tränas strukturerat i rollspel.


Övningar i känslokontrollträning.